Produkter

JA-83K

JA-83K
JA-83K
Artikelnummer: 88311
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


SA-214/1.3
Ej med GSM kommunikator/larmsändare
Antal batterier som behövs: 1 st

SA-214/2.6
Antal batterier som behövs: 1 st

SA-214/18
Antal batterier som behövs: 1 st

JA-83K 
centralenheten är moduluppbyggd (plug-in kretskort) med totalt 50 adresser, nr 1-50. Dessa kan användas till trådkopplade eller trådlösa enheter efter önskemål och behov. JA-83K har i grundutförandet 10 st trådkopplade larmingångar (vilka kan utökas om 2 x 10 st med modulkort JA-82C). Trådlösa enheter kan användas om centralenheten utrustas med modul kort JA-82R (radio)
 
Centralenheten kan inkapsla ett back-up batteri (ingår ej) upp till 18 Ah. Tre larmområden finns att tillgå i systemet för konfigurering efter behov. JA-83K har utgångar för sirener, inne och ute vilka även hanterar trådlösa sirener i JA-80 systemet. 2 st programmerbara utgångar (PgX. PgY) finns för specifika behov. Upp till 50 kanvändar koder och beröringsfria kort och taggs kan hantera systemet.
Följande modulkort kan installeras i JA-83K centralenheten:
 
JA-82R – radiomodlkort möjliggör att installera upp till 50 trådlösa enheter av JA-8x och RC-8x modeller till centralenheten. JA-80 systemet arbetar på 868 Mhz bandet och självtestas var 9:e minut.
JA-82C – modulkort för att expandera trådlösa ingångar. Modulkortet innehåller 10 st larmingångar samt strömförsörjnings utgångar(12VDC). Totalt 2 st expansionskort JA-82C kan installeras vilket totalt ger 30 st trådkopplade larmingångar i centralenheten. I detta fall återstår 20 ingångar för trådlösa enheter (totalt 50 st).
 
Välj till önskad larmsändare, TELE, GSM eller LAN.
Följande larmsändare modulkort kan installeras i centralenheten:
JA-80Y– Avancerad larmsändare/kommunikator för centralenheter JA-80K/JA83K. Larmsändaren kommunicerar säkert via GSM nätet och operatör väljs beroende på valt SIM kort (ingår ej). JA-80Y GSM är direkt inkopplingsbar i centralenheten JA-83K och kan sända larm, sms/telefonsamtal till 8 st privata larmmottagare, digitala larmbesked till 2 st larmmottagningscentraler samt hanteras fjärråtkomst via telefoner och Internet (GSMLink) Se länk för mer info.
JA-82Y-Avancerad larmsändare/kommunikator för centralenheter JA-80K/JA83K. Larmsändaren kommunicerar säkert via GSM nätet och operatör väljs beroende på valt SIM kort (ingår ej). JA-82Y GSM är direkt inkopplingsbar i centralenheten JA-83K och kan sända larm, sms/telefonsamtal till 8 st privata larmmottagare, digitala larmbesked till 2 st larmmottagningscentraler samt hanteras fjärråtkomst via telefoner och Internet (OLink) Se länk för mer info.
JA-80V – LAN (Ethernet) nätverks larmsändare/kommunikator, kombinerad med en TELE larmsändare. Möjliggör kommunikation med larmmottagningscentraler via LAN och larmbesked via TELE lina. JA-80V möjliggör även hantering av systemet via GSM Link. Se länk för mer info.
JA-80X – TELE larmsändare möjliggör kommunikation med larmmottagningscentraler via LAN och larmbesked via TELE lina med röst-rapportering (inspelade meddelanden) -rapporterar mottagaren om vilken typ av larm som löst ut, BRANDLARM- INBROTTSLARM etc. JA-80X kan användas tillsammans med JA-80Y – vilken då blir back-up för GSM sändaren. Se länk för mer info.
JA-80Q – används för att möjliggöra bildöverföring från kameradetektor JA-84P om sådan installeras i systemet. Se länk för mer info.
JA-68 utgångs modul
JA-83K skall installeras av kunskapsbehörig person. Strömförsörjning, fast anslutning, skall installeras av behörig elektriker.
JA-83K innehåller strömtransformator, 230 VAC. Lämpligt back-up batteri för mindre installation SA-214/7,0 (ingår ej).