Produkter

JA-81E RGB

JA-81E RGB
JA-81E RGB
Artikelnummer: 88033
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-81E RGB är en trådkopplad lättanvänd manöver/kodpanel för Jablotron´s JA-80 system. Läcker design och lättläst information genom grafisk högkvalitets display, valbar bakgrundsbelysning (7 olika färger) led indikering och akustisk signal.
Välj en bakgrundsfärg för standard läget och en annan färg för larm,tekniskt fel, etc. På det viset ser du lätt om larmet vill informera dig om något.
JA-81E RGB kommunicerar via kabel (modularkabel-10 met, twistad kabel-100 met) och har inbyggd beröringsfri kort/taggläsare, belyst knappsats med skyddslock.
1 huvudkod och 50 olika användarkoder kan installeras i systemet. Tillträde kan även tillåtas med kort eller tagg och individuellt i kombination med kod. Detta ger kontrollmöjlighet att skilja på 51 olika individers Till & Från-kopplingstid och datum. Användaren informeras i LCD displayen vilken sensor som indikerat larm, sabotageförsök, batterifel etc. JA-81E RGB har internationellt språkval i menyn och texterna kan ändras efter önskemål.
Installerad vid insidan av entrén och med trådlös magnetkontakt, JA-81M/MB, (eller trådinkopplad magnetkontakt till kodpanelens inbyggda kopplingsplint för externkontakt) på entrédörren, ger en bra ingångsvarning från kodpanelens inbyggda summer om larmet är aktiverat. Ställbar tidsfördröjning för avlarmning om larmet är aktiverat kan programmeras i centralenheten.
Maximalt en trådkopplad kodpanel (JA-81E, JA-81E RGB, JA-80E) rekommenderas att installeras i systemet men valfritt antal trådlösa kodpaneler (JA-81F, JA-81F RGB, JA-80F) och fjärrkontroller (RC-xx) kan anslutas till centralenheten.
Snabbfunktions knappar finns för: Tillkoppling område "A", "B" och "ABC" för aktivering av skalskydd, natttlarm etc. Vidare kan aktivering av centralehetens progtammerbara utgångar PgX/PgY (T. ex trådlös öppning av elektriskt dörrlås och Nöd/Överfallslarm) styras från kodpanelen.
JA-81E RGB har ingång för trådanslutning av extern dörrkontakt samt strömförsörjning till centralenheten.
Den har inbyggd sabotage-sensor och övervakar antal försök att knappa in godkänd kod.
Se även trådkopplad kodpanel JA-81E, JA-80E samt samt trådlös kodpanel JA-81F, JA-81F RGB, JA-80F.