Produkter

Fjärrkontroll

RC-86W
Fjärrkontroll för att till & frånkoppla larmet samt utlösa Nöd/ Överfallslarm. Med dubbla inbyggda frekvenser 868/433MHZ kan denna RC-86 programmeras och användas till Jablotrons båda system, JA-80 och JA-60. samt för aktivering av respektiv...
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
PC-01
Tillträdeskort för JA-80F/E/H/N kortläsare. Upp till 50 kort kan installeras och hantera larmsystemet. Kortet kan även användas tillsammans med 4-ställig kod för högre säkerhet.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
RC-82
Handfjärrkontroll med en vädertålig design för att fjärrstyra Oasis larm, CA-1802A / 1803A och CA-340 billarm, har barnlås.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

RC-86K
Fjärrkontroll för att till & frånkoppla larmet samt utlösa Nöd/ Överfallslarm. Med dubbla inbyggda frekvenser 868/433MHZ kan denna RC-86 programmeras och användas till Jablotrons båda system, JA-80 och JA-60. samt för aktivering av respektiv...
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
PC-02B
Tillträdestagg för JA-8XF/E/H/N kortläsare. Upp till 50 taggs kan installeras och hantera larmsystemet. Taggen kan även användas tillsammans med 4-ställig kod för högre säkerhet.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
RC-88
Trådlös överfalls/trygghets larmknapp eller Till & Frånkoppling av centralenhet och AC-82/UC-82 relämoduler. Kan även installeras mot innesiren JA-80L som dörrklocks funktion.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

RC-89
Trådlös dörr ringklocka kan installeras med innesiren JA-80L. Kan även programmeras till centralenheten som överfallsknapp/trygghetslarm och fjärrstyrning av AC-82/UC-82 relämoduler.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
RC-85
Denna modul är avsedd för installation i fordon och sänder då trådlös larmsignal till centralenhet för att förmedla larm från bilen, eller till AC-82/UC-82 relämoduler för att fjärrstyra garageportar/grindar etc, kan aktiveras genom ljust...
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer