Produkter

JA-80W

JA-80W
Artikelnummer: 88047
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


BAT-3V6-AA
Antal batterier som behövs: 1 st

JA-80W Kombinerad IR och microvågsdetektor. Denna kombination ger en betydligt högre säkerhet mot "falsklarm". När IR sensorn känner av rörelse aktiveras mikrovågssensorn för att bekräfta larmet. Först när mikrovågssensorn bekräftat larm sänder detektorn larm till centralenheten. Detektorn är avsedd att monteras inomhus och detektera mänsklig rörelse.