Produkter

JA-63KR

JA-63KR
Artikelnummer: 86300
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


SA-214/1.3
Ej med GSM larmsändare/kommunikator
Antal batterier som behövs: 1 st

SA-214/2.6
Antal batterier som behövs: 1 st

JA-63KR är en professionell centralenhet utan larmsändare med fullt programmerbar moduluppbyggnad. Enheten kan skräddarsys för de mest speciella larminstallationer. Den är kompatibel med alla enheter i Jablotrons JA-60 system.

JA-63KR PROFI är ett kombinerat kabelöverfört och radioöverfört larmsystem. Centralen har 16 trådlösa sektioner som vardera kan hantera två JA-60 detektorer (totalt 32 trådlösa detektorer) samt 4 st fullt programmerbara trådbundna sektionsingångar. En extra JA-6x centralenhet kan bilda ett nytt undersystem för att expandera larmsystemet med ytterliggare 16 trådlösa och 4 st trådbundna ingångar.

JA-63KR PROFI har många praktiska funktioner. Det kan aktiveras i sk. "hemma läge". I detta läge har du valt bort de sensorer/platser du vill kunna passera när du är inne/hemma medan resten av bostaden/företaget fortfarande är fullt bevakad. Centralenheten kan även delas in i 2 oberoende zoner med 1 delad bevakad zon. Den tar emot och behandlar data från systemets alla delar och kontrollerar dess funktion. Övervakning sker dessutom med tillbehören att kommunikationen är god och inte utsätts för störning, att de inte utsätts för sabotageförsök och att batterispänningen är tillfredsställande.
Programmering av systemet sker via JA-60E/F, JA-63E/F displaykodpanel (ingår ej) eller från en tillkopplad PC och interfacekablage JA-80T eller JA-80BT.
Centralenenheten levereras i snygg och diskret plastinkapsling. Inbyggd strömtransformator med plats för 12 volts back-up batteri 1,3 Ah SA-214/1.3 eller 2,2 Ah (SA-214/2.2) (ingår ej). Ström anslutning skall ske med dubbelisolerad 2- ledarkabel, 0,75 el. 1,5 mm2 (Ingår ej.)
Centralenhet JA-63KR är vid behov rekommenderad och lämplig ersättare till utgången produkt JA-60 Comfort centralenhet.

OBS! Levereras utan larmsändare!


Finns även i version med GSM larmsändare JA-63KRG
Finns även i version med TELE larmsändare JA-63KRX