Produkter

JA-63E

JA-63E
Artikelnummer: 86018
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-63E 
JA-63E är en lättanvänd manöver/ kodpanel för Jablotron´s JA-60/63/65 system. Läcker design med lättläst information genom symboler i led indikering och akustisk signal.
1 huvudkod och 14 olika användarkoder kan installeras i systemet. Detta ger kontrollmöjlighet att skilja på 15 olika individers Till & Från-kopplingstid och datum. Användaren informeras i displayen vilken sensor som indikerat larm, sabotageförsök, batterifel etc.
Installerad vid insidan av entrén och med trådlös magnetkontakt JA-60N på entrédörren, ger en bra ingångsvarning från kodpanelens inbyggda summer om larmet är aktiverat. Ställbar tidsfördröjning för avlarmning om larmet är aktiverat kan programmeras i centralenheten.
Upp till 5 st trådkopplade manöverpaneler JA-60E/63E och upp till 8 st trådlösa manöverpaneler JA-60F/63F eller fjärrkontroller (RC-11/-22/-42/-44-/60) kan anslutas till centralenheten.
Snabbfunktions knappar finns för: Tillkoppling-hela systemet, Tillkoppling-Hemma/nattläge, Öppning av elektriskt dörrlås, Nöd/Överfallslarm.
JA-63E har inbyggd sabotage-sensor och övervakar antal försök att knappa in godkänd kod (10 misslyckade försök utlöser sabotagelarm). Larmsystemets status indikeras genom LED lampor i den inbyggda displayen och en summer. Belyst knappsats.
 
 
Se även kodpanel JA-60E, JA-60F, JA-63F