Produkter

JA-63A

JA-63A
Artikelnummer: 86001
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


SA-206/1.3
Antal batterier som behövs: 1 st

JA-63A är en trådlös kraftig piezoelektrisk utomhussiren (118dB) med blixtljus och inbyggt backup batteri för avbrottsfri drivspänning.
Blixtlampan avger diskreta ljus signaler/-flashar var 30:e sekund alt, när larmet är i aktiverat läge var 10:e sekund - detta som en effektiv förebyggande varning för rekognoserande "besökare". En liknande varningssignal som är vanligt på billarm.
JA-63A kan även förmedla diskret TILL- och FRÅN- kopplingssignal från centralenheten. Bra funktion om handsändare RC-11/-40/-42/-44 används för att styra larmet från utsidan huset.
Vid utlöst larm följer sirenen, centralenhetens inställda larmtid, inställbart mellan 10 sek - 15 minuter.
(automatisk avstängning efter 19 minuter om sirenen skulle fela, tappa kontakten eller missa avstängningskommando från centralenheten.)
Blixtljuset blinkar i en timme eller till systemet åter Till-kopplas.

Den inbyggda mikropanelen övervakar underhållsladdningen av backup batteriet och sirenens alla funktioner samt kontrollerar förbindelsen med centralenheten. Sirenen har kraftig skyddskåpa och bakstycke av UV- och väderbeständig ABS plast för ett bra skydd mot väder och åverkan.

JA-63A har trådlös förbindelse med centralenheten. Underhållsladdningen av backup batteriet sköts via en tvåledare-kabel från medföljande laddadapter. Detta innebär att JA-63A även kan placeras på en annan byggnad än centralenheten. Tillgång till 230V uttag (ojordat) för anslutning av laddadapter (invändig montering) måste finnas i närheten av monteringsplatsen.

Inbyggt sabotageskydd larmar vid försök att ta bort skyddskåpan, sirenhuset från väggen, eller avbrott på kabel för underhållsladdning. Levereras med backup batteri, laddkabel och laddadapter.
1 st JA-63A kan inläras till JA-60 Comfort centralenhet.
I senare versioner av centralenheter JA-63 och
JA-65 kan ett flertal JA-63A inläras till samma centralenhet. I detta fall används dess ordinarie plats (A) för första sirenen, samt kan trådlösa ingångar/sektioner i centralenheten konverteras till att hantera en eller flera extra JA-63A utomhussirener.


Antenn förstärkare AN01 kan anslutas i befintligt kontaktdon för utökad/förbättrad räckvidd