Produkter

GP-600

GP-600
Artikelnummer: 89000
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


GP-600 är en smidig lösning på person-/överfallslarm, personsökare, trygghetslarm, person och fordons spårare/tracker, var helst du befinner dig där det finns GSM/GPS mottagning.
Med 3 förprogrammerbara larmknappar: SOS, A och B, är den ypperlig för snabbt larmanrop och person säkerhet. Varje knapp förprogrammeras individuellt till ett mobiltelefon nummer och kan då upprätta kontakt/larma med positionering, enligt önskemål: SMS, SMS och samtal eller bara samtal.
Med en SMS förfrågan till den kan du när som helst få veta dess aktuella position och hastighet.

Fabriks konfigurering av knapparna är följande:
- SOS knappen skickar ett diskret larm via SMS med texten "SOS" och direkt efter ytterligare ett SMS med aktuell latitud och longitud position samt enhetens faktiska hastighet vid larmtillfället, till inprogrammerat mobiltelefon nummer.
Därefter ringer GP-600 upp larmmottagaren och kopplar upp ett 2-vägs samtal, där larmmottagaren diskret kan avlyssna ljud från enheten. Om så önskas kan även larmmottagaren prata/samtala till enheten lika en mobil telefon. Den larmande personen kan svara och föra ett samtal via enheten lika en mobil telefon. Om man väljer att inte prata till enheten röjer den inte att den avlyssnas.
- B-knappen skickar ett sms med texten: ”Cry For Help!” och direkt efter ytterligare ett SMS med aktuell latitud och longitud position samt enhetens faktiska hastighet vid larmtillfället, till inprogrammerat mobiltelefon nummer. Om du har valt SMS + röstsamtal så kopplas även ett 2-vägs samtal upp med enheten så ni kan prata med varandra. Texterna som sänds, t ex ” Cry For Help!” går att justera efter eget önskemål.
- C-knappen ringer upp förprogrammerat nummer och kopplar upp ett duplex samtal. Man kan då prata till och från enheten lika en mobiltelefon.

GP-600 kan betydligt mer än det.
Den kan:
•via SMS rapportera position och hastighet till mobil förfrågare. Position kan fås via longitud/latitud eller via karta Google Earth till mobiltelefonen.
•automatisk (tracka) rapportera platser den befinner sig på efter angiven tidsintervall. Via SMS till mobil eller via GPRS (TCP/UDP) till server.
•Skicka larm-SMS vid låg batterinivå.
•Skicka larm-SMS när GP-600 förs in eller lämnar ett område utan GPS mottagning.
•Skicka larm-SMS vid hastighetsöverträdelse.
•Skicka larm-SMS vid förflyttning utanför ett område, så kallat "GEO-Fence" eller på svenska ”geografiskt stängsel”. Ställ in ett område som enheten inte får lämna.
Anges med fyra koordinater/hörn på en karta. Vid överträdelse av områdesgränsen skickas ett sms med information om dess position och hastighet etc.
•Skicka larm-SMS vid förflyttning från fastställd position.
(Anges med diameter intervaller från platsen den befinner sig på vid programmeringen: 30m, 50m, 100m, 200m, 300m, 500m, 1000m, 2000m).Vid överträdelse av gränsen skickas ett sms med information om dess position och hastighet etc.
•Avlyssna från dess inbyggda mikrofon. En inbyggd "bugg" funktion gör att du kan ringa till enheten och diskret avlyssna platsen.
•Använd GP-600 som en enkel mobiltelefon med 3 st förvalda telefonnummer den skall ringa eller svara på inkommande samtal.
Om GP-600 förs in i utrymmen där den tappar GPS mottagning så sparas den sista positionen och rapporteras.

GP-600 ger trygghet för personer och företag:
•som vill kunna larma vid hot, överfall och våldtäktsförsök.
•som jobbar ensamma på industri, jord-/skogsbruk eller liknande.
•som vill ha kontroll på personal/fordon i sin verksamhet.
•som vill ha ett bärbart trygghetslarm till sina barn, äldre etc.
•som vill ha kontroll på äldre förvirrade personer som går vilse.
•som vill kunna spåra personer/fordon som kommit bort.
•som vill kunna larma sin aktuella position vid en olyckshändelse med, bil, motorcykel, snöskoter.
•som enkelt vill skicka aktuell position till sin mobil för att markera t ex, det nyupptäckta svampstället i skogen.

GP-600 bör finnas i varje hem/företag. Om någon i familjen/företaget ger sig ut på tider och platser som känns olustiga/osäkra, så tar den med sig GP-600 för sin säkerhet. Händer något så får man snabbt tillgång till hjälp.
Tips på konfigurering för personlarmsfunktion: Knapp "SOS" förprogrammeras att ringa och lämna nöd SMS och position till nära anhörig vid hot och otrygghetskänsla.
Knapp "B" förprogrammeras med nummret 112 till SOS Alarm) för snabbt larmanrop vid akut hot och fara.
Knapp "C" förprogrammeras att ringa en nära anhörig(nr2)

GP-600 har följande:
Senaste GPS SIRF-Star III chipset
Spårning via SMS eller GPRS (TCP/UDP)
Aktuell position rapportering
Spårning med tidsintervall
Två-vägs konversation
Samtalsövervakning (Buggning)
Områdes bevakning/kontroll
Låg batteri varning
Hastighetslarm
Larm när GP-600 förs in/lämnar område utan GPS mottagning
Larm när GP-600 startas
Inbyggd rörelsesensor för att spara batteri
Tre knappar som kan ringa och/eller skicka meddelande
Löstagbart och uppladdningsbart batteri
Inbyggd högtalare och mikrofon

GP-600 inkluderar:
• GP-600 Huvudenhet med batteri
• USB strömkabel
• Billaddare
• Reseladdare
• CD innehållande:
•Användarmanual (Engelsk)
• Övriga dokument och programvara