Produkter

Personsökare

APA-100 DANITA KIT
Personsökaresystem med vibro-funktion. Danita APA-100 kan användas som lokal personsökare vid arbetsplatser, etc, samt förmedling från larmsystem i bil, båt, skoter,etc.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
APA-100 DANITA
Extra mottagare med vibrator till Danita APA-100. Mottagaren programmeras lätt in i systemet och indikerar med ljus, ljud eller vibrator samt visas vilken ingång som aktiverats/anropat t ex gul lysdiod. Räckvidd upp till 500 met
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
DANITA APA-100 Väska
Skyddsväska för Danita pocketmottagare. Rekommenderas som skydd mot stötar och slag eller om mottagaren brukas i smutsiga miljöer.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

Förstärkningsantenn till vår personsökarenhet Danita 100. Antennen möjliggör längre räckvidd för personsökarens radiosändare. Monteras enkelt med medföljande kablage (10 met) och anslutningskontakter.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer