Produkter

APA-100 DANITA KIT

APA-100 DANITA KIT
Artikelnummer: 86035
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


APA-100 DANITA KIT 

Personsökaresystem med vibro-funktion. Danita APA-100 kan användas som lokal personsökare t ex i butik, för att kalla på personal eller förmedling av larm från larmsystem i bil, båt, skoter,etc.
Enkel och smidig personsökare för universell och lokal användning. Inget abonnemang behövs då kommunikationen sker via radiosignal. Upp till 4 olika larmindikeringar/besked kan sändas till flera mottagarenheter. Sändaren har en inbyggd sändarknapp för allmänt utrop (alla lysdioder) samt kablage för anslutning av extern utrustning för triggning av larm till fickmottagaren, gul, röd och grön lysdiod. Mottagaren indikerar med ljus, ljud eller vibrator samt visas vilken ingång som aktiverats/anropat, t ex gul lysdiod. Räckvidd upp till 500 meterfri sikt. Tejpantenn med BNC koppling ingår för anslutning till sändaren.Sändaren strömförsörjes med 12 V DC /100 mA. Lämplig nättrafo se vår UE-15W. Extra mottagare APA-100M kan installeras.