Produkter

JA-80Z

JA-80Z
Artikelnummer: 88052
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


SA-214/2.6
Antal batterier som behövs: 1 st

JA-80Z används för att utöka räckvidden för trådlösa enheter i JA-80 systemet vilkas signal styrka inte är tillräckligt stark eller oläsbar för att kommunicera med centralenheten i ett JA-80/82/83 larmsystem. JA-80Z fångar in signal från en inlärd enhet och repeterar den med viss fördröjning. Fördröjningen av signalen innebär att en konflikt mellan den sändande enheten/detektorn och repeatern undviks. Om inte signalen från detektorn uppfattats/mottagits av centralenheten kommer automatiskt inom kort en ny repeterad signal med samma kod från JA-80Z. På detta sätt kan radioöverföringen förbättras och avståndet mellan detektorer och centralenheten utökas. De enheter som skall signalförstärkas lärs in till JA-80Z lika som till JA-80/82/83 centralenheterna.

• Repeatern har 40 trådlösa adresser/sektionerför för trådlösa enheter och en address för en OASiS centralenhet.
• Den kopierar och förmedlar statusen på PGX, PGY, IW and EW utgångarna från en OASiS centralenhet.
• Sektionerna programmeras via sekventiell inlärning och inlärda enheter kan endast avinstalleras genom att JA-80Z återställs till fabriksläge.
• En LED-summer enhet kan vid installation anslutas för test och kontroll av signalstyrka från inlärda enheter.
• Kompatibel med alla OASiS detektorer och fjärrkontroller förutom JA-84P.
• JA-80Z hanterar inte radio överföring från JA-8xF kodpaneler, JA-80A sirener och andra JA-80Z repeatrar.
• Hanterar även en trådkopplad sektion till dess INP ingång. se nedan.
En dubbelt balanserad ingång INP finns för anslutning av en trådkopplad detektor. Aktivering av denna ingång överförs till centralenheten som en signal från en sektion i centralenheten som JA-80Z är inlärd mot. Inställningarna för denna ingång kan konfigureras i centralenheten. (default: fördröjd sektion) Frontkåpan skyddas från öppning med inbyggd sabotagekontakt och enheten skall även skyddas för borttagning från vägg med den medföljande sabotagekontakten för detta ändamål.
JA-80Z skall förses med back-up batteri (SA-214/2,6) som försäkrar säker drift vid nätspänningsfel.