Produkter

JA-110TP

JA-110TP
Artikelnummer: 10194
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-110TP Kontrollera temperaturen i ditt hem med JABLOTRON 100 systemet!
Allt du behöver, är en rumstermostat och en programmerbar modul installerade, som vi erbjuder i en bussmonterad och en trådlös version. Dessutom kan du fjärrövervaka och fjärrstyra temperaturen via applikationen MyJABLOTRON

I en byggnad kan upp till 4 termostater installeras som kan styra upp till 4 separata kretsar. Produkten är en komponent i JABLOTRON 100-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

 
●   Full integration i MyJABLOTRON = information om aktuell status och fjärrstyrning av termostaten
●   Automatisk omkoppling till ekonomitemperatur vid tillkoppling av systemet.
●   Läge för veckoschema
●   Möjlighet att ange den manuella temperaturens tillkopplingskod
●   Möjlig att slå av om bara en minimitemperatur skall bibehållas i byggnaden.
●   Dämpning av uppvärmningen om ett fönster öppnas
●   Rapport skickas vid hög eller låg temperatur
●   Lätt att styra genom att ringa upp
●   Graf över temperaturhistorik
●   Sabotagekontakt

*Strömkälla: via centralenhetens buss: +12 V (+9 - +15 V)
*Back-up lägets (viloläge) förbrukning: 1 mA
*Aktuell förbrukning för kabelvalet: 1 mA
*Rekommenderad installationshöjd: 1,5 m över golvnivå
*Mått: 66 x 90 x 22 mm
*Drifttemperaturintervall: -10 till +70 °C
*Mätningsprecision i drifttemperaturernas intervall: 0.1 °C
*Uppfyller även kraven i: EN 50130-4, EN 55022