Produkter

JA-112J

JA-112J
Artikelnummer: 10162
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-112J 

BUSS väggknapp. Vippbrytare med två programerbara funktioner och LED-indikering med två färger (röd/grön). Lämplig som panikknapp eller aktivering av PG-utgångar.
Den har även en funktion med "fördröjd" nöd/paniklarm (där larmet kan stoppas/återkallas med ytterligare en tryckaktivering inom en föreställd tid. Lämplig att användas för person som öppnar en entredörr för okänd besökare. Man aktiiverar då knappen innan man öppnar dörren och kan avbryta att nöd/paniklarmet löser ut genom att trycka på knappen igen. Om hotsituation uppstår och ingen återaktivering sker på knappen så aktiveras larmet automatiskt efter inställd tid. Ett fördröjt larm indikeras med röd blinkande LED indikering. JA-112J är adresserbar och upptar en adress i systemet.

 


Specifikationer

Strömförsörjning från centralenhetens buss, 12 V (9-15V)
Strömförbrukning i viloläge 5 mA
Dimensioner: 80 x 80 x 29 mm
Miljöklassad enligt EN 50131-1 II. Generell inomhus
Arbetstemperaturområde -10 till +40 °C
Säkerhetsgrad 2 i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50134-2
Möter även kraven för EN 50130-4, EN 55022