Produkter

IR-detektor

JA-110P PET
Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den är avsedd att detektera mänskliga rörelser inuti byggnader. Jämfört med en standard PIR- rörelsedetektor från JABLOTRON 100-serien är dess detektionsegenskaper ändrade och den har en inbygg...
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-112P
är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den är avsedd att detektera mänskliga rörelser inuti byggnader. Dess garanterade detektionsyta är 90° / 12 m.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-112P (G)
är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den är avsedd att detektera mänskliga rörelser inuti byggnader. Den garanterade detektionsytan är 90°/12 m. Alternativet med den grå linsen har en vitljusimmunitet som med god marginal täcker de föreskriv...
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

JA-115P
är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den är avsedd att detektera mänskliga rörelser inuti byggnader. Jämfört med standardrörelsedetektorer från JABLOTRON 100-serien är den här detektorn avsedd för takinstallation.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
PLV-P-ST
Universal distanssockel för Brand- och takmonterade PIRdetektorer.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-110P
PIR rörelsedetektor utformad för invändigt skydd. Den upptäcker rörelse på objekt som har en mänsklig kroppstemperatur. Detekteringsegenskapen kan optimeras genom användning av alternativa linser.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

JA-120PB
PIR rörelse-/glaskrossdetektor. Kombinerad detektor i samma chassi.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-120PW
Kombinerad PIR och mikrovågsdetektor. Detektorn används för att upptäcka mänsklig rörelse i en byggnad. Med kombinationen av rörelse- och mikrovågsdetektering så har detektorn ett högt motstånd mot falska larm.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-120PC
PIR rörelsedetektor med inbyggd kameramodul. Vid larmdetektering inom det bevakade området skickas bild/bilder för visuell verifikation
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

JA-120PC(90)
PIR rörelsedetektor med inbyggd kameramodul. Den garanterade bild och detektionstäckningen är 90°. Vid larmdetektering inom det bevakade området skickas bild/bilder för visuell verifikation.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-111P-WG
är en detektor som är anpassad för installationer med önskemål om modern. design. Den är avsedd att detektera mänskliga rörelser inuti byggnader. Dess garanterade detektionsyta är 90° / 12 m.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-111P-WW
är en detektor för installationer som har estetiska önskemål om modern design. Den är avsedd att detektera mänskliga rörelser inuti byggnader. Dess garanterade detektionsyta är 90° / 12 m.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

JA-116H BUSS expander
Buss expandermodul används för att ansluta vanliga standard detektorer till JA-100 centralenheter.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-193PL Small
är en installationsbox för en infälld vägginstallation av PIR-detektorn JA-111P-XX.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-193PL-F-S-G
Grå ram till JA-193PL Small installationsbox.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

JA-193PL-F-S-W
Vit ram till JA-193PL Small installationsbox.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JS-7902
Ridålins till Jablotrons detektorer i serien: JA-60, JA-80 och JA-100. Begränsar detektorns bevakningsfält i sidled.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JS-7904
Korridorlins till Jablotrons detektorer i serien: JA-60, JA-80 och JA-100. Förbättrar detektorns reaktion i smala passager.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

JS-7910
Husdjurslins till Jablotrons detektorer i serien: JA-60, JA-80 och JA-100. Anpassar detektorn för husdjur i larmområdet. Överser djur med mankhöjd upp till ca 40-50 cm.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-191PL
används för att installera PIR-rörelsedetektorer i JA-1x1P-serien i ett tak eller på en vägg om placeringen kräver något annat än standardmontering.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer