Produkter

JA-111P-WG

JA-111P-WG
Artikelnummer: 10173
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-111P-WG är en detektor som är anpassad för installationer med önskemål om en modern design. Den är avsedd att detektera mänskliga rörelser inuti byggnader. Dess garanterade detektionsyta är 90° / 12 m.  Produkten är resultatet av mycket högt satta kvalitets- och designmål och med sitt estetiska utseende passar den även i luxuösa interiörer. Förutom standardplaceringen i hörnet av ett rum kan de installeras infälld på en väggyta med användning av hållaren JA-193PL med en estetisk ram, där detektorn blir delvis infälld och smälter in med väggen på ett mycket elegant sätt.  För särskilda applikationer som t.ex. montering i taket eller envid  lutande detektionsvinkel kan den ledade hållaren JA-191PL användas.

●      Detektorn har impulsaktivering.
●      Detektorn kan styra  PG-utgångar.
●      Justering av känslighet mot falska larm kan justeras i två nivåer.

Detektorn är en enhet i JABLOTRON 100-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

Kompatibel med: F-Link 1.4.0 eller högre
Strömkälla: via centralenhetens buss 12 V (9 - 15 V)
Reservlägets (vilolägets) förbrukning: 5 mA
Aktuell förbrukning för kabelvalet: 5 mA
Rekommenderad installationshöjd: 2,5m över golvnivå
Detektionsvinkel/detektionstäckning: 90° / 12m
Mått: 62 x 90 x 37 mm
Klassificering: grade 2 / miljöklass II
I enlighet med EN 50131-1, EN 50131-2-2
Miljö i enlighet med: EN 50131-1 II. inomhus, allmänt