Produkter

JA-111ST

JA-111ST
Artikelnummer: 10254
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


AA 1.5V AA (LR06)
Antal batterier som behövs: 3 st

JA-111ST 

Buss branddetektor JA-111ST (kombinerad rök och värme) med inbyggd siren. Detekterar brand i bostads- eller kommersiella fastigheter. Produkten innehåller två oberoende detektorer – en optisk rökdetektor och en värmedetektor. Det möjliggör på så sätt olika inställningar av detektionen: rök och höjd temperatur, rök eller höjd temperatur eller endast höjd temperatur. Om brand uppstår indikerar detektorn detta med den inbyggda optiska signallampan och en akustisk signal (inbyggd siren). Den upptar en adress/position i larmsystemet. 
Om JA-111ST förses med 3 x AA 1,5V batterier (ingår) som den kan strömförsörjas med, så kan den fortsätta att  arbeta som en "stand alone" detektor om dess standard 12V DC srrömförsörjning upphör (EN 14604).

OBS! JA-111ST med inbyggd siren drar 150 mA med aktiverad siren. Det innebär ett begränsat antal detektorer i systemet för att inte överstiga max strömuttag i centralenheterna JA-101K resp JA-106K (1 Amp resp 2 Amp). T ex JA-106K: 2000mA/150mA= 13,33 detektorer  (då är inte medräknat några andra förbrukare i systemet).
Om ett större antal detektorer med inbyggd siren skall installeras i systemet, rekomenderas att strömförstärkare (t ex: BP12-18) monteras på buss-slingan för att säkerställa tillräcklig strömförsörjning,
alternativt välj JA-110ST branddetektor utan inbyggd siren med 10mA strömförbrukning i aktiverat läge.