Produkter

JA-110F

JA-110F
Artikelnummer: 10125
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-110F  
detektorn indikerar översvämning i utrymmen (källare badrum etc). Larmsignal förmedlas till centralenheten via systemets Buss. När elektroderna på sensorn får vattenkontakt skickas en larmsignal. När elektrodernas kontakt med vatten upphör skickas en återställningssignal. Detektorn har ingen sabotagekontakt och upptar en adress i systemet.

Teknisk Specifikation:
*Strömförsörjning: : via centralenhetens BUSS 12 V (9-15 V)
*Detektor: Aktiveras när elektroderna får vattenkontakt
*Storlek: 20 x 53 x 5 mm
*Arbetstemperaturområde: -10 to 40 °C