Produkter

JA-101KR-LAN 3G

JA-101KR-LAN 3G
Artikelnummer: 10105
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-101KR-LAN 3G 

är en avancerad centralenhet i JABLOTRON JA-100 larmsystemet. Den erbjuder flexibla inställningar och medger ett smidigt skydd för små lokaler, större familjehus, kontor och företag. De önskade inställningarna och storleken på systemet programmeras i mjukvaran F-link.

OBS! JA-101KR-LAN 3G med inbyggd LAN-kommunikator har en begränsad rekomenderad max.strömbelastning på bussterminalen. Detta för att kunna hantera en godkänd back-up tid för systemet vid strömvbrott med 2.6 Ah back-up batteri.
Max rekomenderad buss-strömbelastning för att uppnå 12 timmars back up tid är 85 mA. Se respektive ansluten bussenhets strömförbrukning för att  beräkna totala belastningen.
För trådlösa tillbehör behöver man inte ta någon hänsyn till detta då de strömförsörjs av egna batterier. 

JA-101KR-LAN 3G är utrustad med integrerade 2G/3G- och LAN-kommunikatorer som möjliggör röst-. SMS- och datakommunikation med slutanvändare och LMC


●      upp till 50 trådlösa- eller bussanslutna sektioner
●      upp till 50 användarkoder
●      upp till 8 områden
●      upp till 16 programmerbara PG-utgångar
●      20 av varandra oberoende kalenderscheman
●      SMS och röstrapporter från systemet till upp till 8 användare
●      fjärrstyrning via SMS, röstmeny och MyJABLOTRON applikationerna
●      4 justerbara LMC
●      5 valbara protokoll för en LMC
●      automatisk detektion av ett 2G/3G-nätverk med preferenser till det snabbare nätverket.


Tekniska specifikationer:


Kompatibel med: F-Link 1.4.0 eller högre
Strömkälla: 230 V/50 Hz, strömkälla A (EN 50131-6)
Maximal permanent bussbelastning 400 mA
Maximal kortvarig utgångsström (5 min.): 1 A
Händelseminne med mer än 10 miljoner händelser med datum och tid.
Larmbekräftelsefunktion av en annan detektor eller upprepad reaktion från samma detektor med en valbar fördröjning (10 sek - 2 min.)
Mått
258 × 214 × 77 mm
Drifttemperaturens intervall: -10 °C till +40 °C
Uppfyller även kraven i: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Arbetsfrekvens: JA-110R tvåvägs Jablotron 868.1 MHz protokoll
Driftsförhållanden ERC REC 70-03