Produkter

JA-106K-3G

JA-106K-3G
Artikelnummer: 10167
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-106K-3G  är utrustad med integrerade 2G/3G och LAN-kommunikatorer som möjliggör röst-. SMS- och datakommunikation med slutanvändare och ARC.

●     upp till 120 buss- eller trådlösa sektioner
●     upp till 300 användarkoder
●     upp till 15 områden
●     upp till 32 programmerbara PG-utgångar
●     20 av varandra oberoende kalenderscheman
●     SMS och röstrapporter från systemet till upp till 30 användare
●     15 användare har förutom SMS, möjlighet att använda röstrapportering
●     5 justerbara LMC
●     5 valbara protokoll för en LMC
●      automatisk detektion av ett 2G/3G-nätverk med preferenser till det snabbare nätverket.

Tekniska specifikationer:

Kompatibel med: F-Link 1.4.0 eller högre
Centralenhetens strömkälla: 230 V / 50 Hz, strömkälla typ A (EN 50131-6)
Maximal kontinuerlig förbrukning från centralenheten 1,2 A
Händelseminne med mer än 10 miljoner händelser med datum och tid.
Larmbekräftelsefunktion av en annan detektor eller upprepad reaktion från samma detektor med en valbar fördröjning (10s - 2 min.)
Mått 357 x 297 x 105 mm

Miljö: II. inomhus, allmänt (i enlighet med EN 50131-1)
Drifttemperaturens intervall: -10 °C till +40 °C
Uppfyller även kraven i: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 301 511 (GSM), ETSI EN 301 489-7