Produkter

JI-111C DOME kamera 2MP

JI-111C DOME kamera 2MP
Artikelnummer: 10400
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JI-111C DOME kamera 2MP 

IP- DOME kamera är avsedd för videoverifieringen av händelser från larmsystemet JABLOTRON 100. Video kan spelas in i HD eller Full HD upplösning beroende på inställning. Videon överförs via ett lokalt LAN-nätverk och Internet till en säker lagring på JABLOTRON Cloud. MyJABLOTRON applikationen ger slutanvändaren tillgång till livestreaming. Upp till 20 st IP-kameror kan kopplas in till en cloudregistrerad JA-100 centralenhet. Kontrollera alltid, beroende på antalet kameror och deras inställningar, om det finns en tillgänglig dataöverföringskapacitet från lokalerna till Internet (för uppladdning). Beroende på modell av vald och förbetald tjänst får användaren tillgång till kontinuerligt sparade videoinspelningar från kameran.
Kameran är avsedd att användas i inomhus- och utomhusmiljöer (klassificering IP67), där den kan installeras i taket eller på väggen. Kamerans linsinställning kan göras 3 axligt vilket möjliggör en mycket enkel installation på alla platser.  För att säkerställa inspelning under svåra ljusförhållanden så är kameran utrustad med inbyggd IR-belysning.
Kameran skall installeras av en behörig tekniker med ett giltigt certifikat utfärdat av en auktoriserad distributör. Monteringssockel medföljer i kamerans förpackning. Denna monteras på vägg/tak och används som kamerans fotfäste och utgör samtidigt en vattentät kopplingsbox där man skarvar ihop anslutningskabel, ev. strömförsörjningskabel med kamerans motsvarande fabriksmonterade kablage.
Kameran kan stömförsörjas med PoE (enligt standarden 802.3af) via dess nätverkskabel, om PoE strömförsörjning stöds i den router/switch som nätverkskablen ansluts till. Kontrollera status på den switch som avses användas i nätverket. Vi säljer tillbehör i form av PoE injektor (1 kanal) och PoE switchar (4 -8 kanal) som kan användas vid installation.
Kameran kan även stömförsörjas med 12VDC (500mA) via transformator. OBS! Ingår ej! Vi säljer tillbehör i form av inomhuskapslad 12VDC nätadapter med passande tillbehör, DC-Plugg, som kan användas för installation med strömförsörjning via nätadapter


Kamerans funktioner
Kameran levereras standardmässigt helt förkonfigurerad och inga andra inställningar krävs. Den tillåter omedelbar användning med MyJABLOTRON och följande tjänster tillhandahålls:
 Livestreaming
 Inspelningshistorik – videoinspelningarna lagras på servern under en begränsad tid (beroende på tjänstens typ).
 Videosekvens (videoklipp) – en 1-minuts inspelning bestående av ett 30 sek. klipp innan och ett 30 sek. klipp efter att händelsen, länkad till en larmsystemshändelse (larm, tillkoppling, frånkoppling från ett valt område). Det maximala antalet videosekvenser är begränsat beroende på den valda tjänstens typ.
 Anslutning till Larmmottagningscentral – åtkomst av videodata från kameran tilldelas ett vaktbolag för visuell verifiering av en larmhändelse.
 

Megapixel 2 MP
Strömsatt 12V DC, POE (802.3af)
Bilder per sekund 8
Lins 2.8mm (115 grader)