Produkter

JA-152NM

JA-152NM
Artikelnummer: 10275
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-152NM  är en trådlös modul för PG-utgångar integrerad i ett mekaniskt lås som kan användas till att låsa en dörr eller ett fönsterhandtag när lokalens larm är aktiverat. Den har en integrerad magnetdetektor som möjliggör för dig att övervaka att ett fönster eller en dörr är stängda. Låset erbjuder en valbar funktion för automatisk upplåsning om ett brandlarm aktiveras.

●    Den magnetiska sensorn i modulen ger endast information om statusen för fönstret eller dörren; den är inte avsedd för detektering av inbrott i byggnaden.
●    Produkten är inte certifierad som en elektronisk trådlös detektor.
●    Innan installationen påbörjas skall lämpligheten för den särskilda monteringen verifieras med hänsyn till fönsterkarmen eller handtaget.
●    För att säkerställa att handtagslåset fungerar skall det gå att vrida handtaget till helt stängt läge. Ett fönster eller ett handtag kan inte låsas i positionen för mikroventilation eller full ventilation.

Modulen är en enhet i JABLOTRON 100-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

Kompatibel med: F-Link 1.4.0 och högre
Kommunikationsband: 868.1 MHz, JABLOTRON-protokoll
Kommunikationsräckvidd: cirka 300 m (fri terräng)
Mått: 229 mm x 34 mm x 18 mm
Miljö: II. inomhus, allmänt (i enlighet med EN 50131-1)
Drifttemperaturintervall: -20 °C till +60 °C
Uppfyller även kraven i: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsförhållanden: ERC REC 70-03