Produkter

JA-150E

JA-150E
Artikelnummer: 10285
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


GP-CR123A
Antal batterier som behövs: 2 st

JA-150E Består av en LCD-display, knappsats och en RFID-läsare.
Den har 4 funktionsknappar för styrning av olika larmområden, PG-utgångar och/eller andra funktioner. Funktionsknapparna fungerar även som statusindikatorer.

Är utrustad med en terminalingång för anslutning av en extern magnetdetektor.
-        Manöverpanelen är adresserbar och upptar en position i centralenheten.
-        En användarvänlig meny möjliggör en bekväm kontroll, hantering av användare och detektorer och översyn av i händelsehistoriken.

Tekniska specifikationer:
Strömförsörjning 2 litiumbatterier CR123A
Typisk batterilivslängd 1 – 2 år beroende på inställningarna
Tillförd effekt om extern strömkälla används 0.5 W
Kommunikationsfrekvens 868.1 MHz, protokoll JA-100
Kommunikationsräckvidd cirka 200 met (fri sikt)
RFID-frekvens 125 kHz
Mått 120 x 130 x 30 mm
Vikt 217 g
Driftstemperaturintervall -10 till +40 °C
Genomsnittlig driftsluftfuktighet 75 % RH
Miljö II. inomhus, allmänt i enlighet med EN 50131-1
Klassificering Grade 2 (om inställd i F-Link) i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3
Den uppfyller även kraven i ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489
Driftsvillkor ČTÚ nr. VO-R/10 (ERC REC 70-03)