Produkter

JA-151ST-A

JA-151ST-A
Artikelnummer: 10287
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


AA 1.5V AA (LR06)
Antal batterier som behövs: 3 st

JA-151ST-A Den kombinerade optiska rök- och temperaturdetektorn JA-151ST-A detekterar brand i bostads- eller kommersiella fastigheter.
JA-151ST-A kan till skillnad från JA-151ST även akustiskt indikera andra typer av larm (t.ex inbrottslarm)
Produkten innehåller två oberoende detektorer – en optisk rökdetektor och en värmedetektor. Det möjliggör på så sätt olika inställningar av detektionen: rök och höjd temperatur, rök eller höjd temperatur eller endast höjd temperatur. Om brand uppstår indikerar detektorn detta med den inbyggda optiska signallampan och en akustisk signal. Den upptar en position i larmsystemet.