Produkter

Trygghetslarm

JA-187J
är en handledsknapp som kan fjärraktivera ett paniklarm eller styra olika enheter. Den används främst av personal eller vårdkrävande personer för att kalla på hjälp.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer