Produkter

Solo-A5

Solo-A5
Artikelnummer: 90504
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


Solo-A5 

aerosol är optimerad för att användas tillsammans med funktionsprovaren Solo-330/332. 

Att använda en provgas när man ska prova en rökdetektor är det mest professionella sättet att arbeta. Denna metod godkänns idag av alla detektorleverantörer. Många av de provgaser som finns på marknaden har inte provats noggrant för användning vid provning av detektorer. Dessa gaser kan ge sprickor i plastmaterialet eller smutsa ner detektorn invändigt. Solo aerosol A5 är framtagen och provad just för att undvika dessa problem. Solo aerosol A5 är optimerad för att användas tillsammans med funktionsprovaren Solo 330/332. Provaren gör att en provgasflaska ofta kan användas till över 400 prov. Solo A5 har ersatt A3.
 
Lika effektiv på joniserande som optisk rökdetektor
Stöds av detektortillverkare
Fri från olja
Förstör ej plastmaterial
Skall användas endast  tillsammans med provarna Solo 330/ 332
Flaskan skall skakas samt förvaras i rumstemperatur innan test utförs.