Produkter

Fjärrkontroll

JA-152J MS
möjliggör fjärrstyrning av säkerhetssystemet, plus olika elektriska enheter, eller aktivering av ett nödlarm.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-154J MS
möjliggör fjärrstyrning av säkerhetssystemet, plus olika elektriska enheter, eller aktivering av ett nödlarm.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-162J
möjliggör fjärrstyrning av systemet, plus olika elektriska enheter, eller aktivering av ett nödlarm (utan optiska och akustiska reaktioner för utförandet av ett kommando).
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

JA-155J
är en trådlös systemenhet för JABLOTRON 100+ och är primärt avsedd för installation i fordon. Den används för fjärrstyrning av utrustning t.ex. öppning av garagedörr, genom att endast ljustuta eller körriktnings-blinka från fordonet.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-159J
är en trådlös enhet för JABLOTRON 100+. Den är avsedd att användas för trådlösa ringklocka-funktioner, aktivera ett paniklarm eller styra PG-funktioner.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-182J
Handfjärrkontroll för att fjärrstyra till-/frånkoppling, aktivera paniklarm och styra andra enheter. Handfjärrkontrollen har inbyggt knapplås för oavsiktlig aktivering.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

JA-188J
Trådlös väggknapp som kan aktivera paniklarm men även fungera som fjärrkontroll för till- & frånkoppling av larmsystemet samt styra andra enheter (PG utgångar).
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-189J
Trådlös ringklocka-knapp som kan avge ringsignal i interna sirener, mm. Den kan också programmeras att aktivera paniklarm eller styra PG utgångar i systemet.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-185J
Radiosändare som kan installeras i bilen för att smidigt styra enheter, t ex, garagedörr, bommar/grindar till parkeringsplatser, etc.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer