Produkter

Gasdetektor

JA-180G
Gasläckagedetektor, aktiveras av gasläckage av brännbara gaser. När detektorn indikerar gas så aktiveras en intern siren samt utlöser brandlarmsignal i systemet .
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer