Produkter
Oasis

OASIS är ett modernt larmsystem utvecklat för att skydda hem och företag. Det är utformat som ett trådlöst system för enkel installation. Man kan även ansluta upp till 14 st traditionella trådbundna detektorer. Trådbundna och trådlösa enheter kan kombineras så det är möjligt att ha en helt trådlöst eller trådbundet system, eller en kombination av båda.
OASIS är lämplig för bostäder, butiker, kontor, verkstäder, etc. Det kan rapportera larm för inbrott, brand, gas, översvämning, frost, högtemperatur, hälsoproblem, hot, överfall och andra möjliga risker. OASIS systemet kan kompletteras med en trådlös rörelsedetektor med inbyggd kamera som skickar larm med stillbilder över händelsen till mobiltelefoner, e-mail och larmmottagningscentral.
OASIS hanterar även modern styrning av elektriska lås, garagedörrar, portar, etc. Systemet erbjuder hantering via beröringsfri läsare för tillträdes-kort /taggs inbyggd i manöverpanelen samt hemautomation, t ex. fjärrstyrning av apparater, värmesystem, samt styra funktioner och apparater med detektorer eller fjärrkontroller etc. OASIS levereras i ett förkonfigurerat startkit som enkelt kan utökas och anpassas efter behov.
OASIS finns med TELE, LAN eller GSM larmsändare.