Produkter

JA-82T

JA-82T
Artikelnummer: 88035
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-82T Interface kan anslutas mellan USB-porten på en PC och JA-80/-82/-83 centralenheten.
Med O-link-programmet (anpassad för Windows) kan du lätt och överskådligt programmera och övervaka JA-80 larmsystemet, TILL och FRÅN -koppla larmet samt programmera inställningar och avläsa händelsloggen med tid och datumstämpel, via en PC i Windows-miljö.
Vidare kan du programmera systemet, t ex sektionera systemet i områden, ställa in timerfunktion, programmera vilka detektorer som skall vara aktiva vid hemmalarm-läge, ställa in aktuell tid och datum, programmera dina larmtelefonnummer, avläsa radioöverföringskapacitet, lägga in din husritning i programmet och på den placera ut ikoner med dina larmkomponenter mm. mm.
Rekommenderas.
Exempel på användning: man kan döpa t.ex. användares individuella koder /taggar eller deras fjärrkontroller till "Hasse" och "Anna" på lagret och sedan i klartext se vem av dem som larmat på eller av, vid vilken tid etc. Levereras med svensk O-link programvara på cd.
Nu helt drivrutinslös installation genom HID-standard. En ny fuktion är opto-isolation och möjligheten att direkt överföra text från Olink programvaran till de nya trådlösa JA-81F /-81F RGB manöverpanelerna.
Obs! PC-anslutning är endast möjlig med denna fabriks-interfacemodul.