Produkter

GS-130

GS-130
Artikelnummer: 81130
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


GS-130 detekterar alla blandningar av luft och brännbara gaser, (Natur/Stads Gas, Metan, Propan, Butan, Acetylen, GPL, Väte etc). Detektorn reagerar i två nivåer av gas koncentrationen och larmreläet kan programmeras att aktiveras vid nivå 1 el nivå 2. Inbyggda led dioder indikerar stand by läge, nivå 1 och nivå 2. Den inbyggda varningssirenen (94db) varnar vid nivå 1, med korta signaler och vid nivå 2 med lång signal. Larmet återställs automatiskt efter att gas koncentrationen sänkts till acceptabel nivå, alt. med larmminnes funktion som återställs manuellt (in och ur kopplingsbar).
Det inbyggda larmreläet kan förutom att kopplas till larmcentral även kopplas mot exempelvis magnetventil på gasbehållare/ledning för automatisk avstängning av gas tillförsel. Uttag finns även för extern summer.
GS-133 kännetecknas av hög tillförlitlighet och känslighet, kompakt storlek med lång stabilitet och livstid. Lämplig i bostäder och lokaler med gas- spis/värme, husvagnar etc. Finns även i 12 Volt utförande GS-133.