Produkter

SA-200A

SA-200A
Artikelnummer: 86034
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


SA-200A Magnetkontakt för bevakning av dörrar, fönster, luckor, portar etc. Så kallad skalskyddande detektor. Trådanslutning på dold skruvplint, normalt stängd kontakt/slinga.(NC)
Avsedd att monteras på insida fönsterbågar och dörrblad för larmdetektion vid uppbrytning av dessa. Om magneten sätts i rörelse (dörr/fönster/lucka öppnas) utlöses/öppnas den i detektorn inbyggda sensorn/kontakten.

Vanlig placering vid entrédörr för att erhålla tidsfördröjning för Till- och Från- koppling av larmet vid in och utpassering samt för skalskydd av fönster och bakdörrar vid t ex "hemmaaktiverat" larm. Levereras parvis med en magnetdel och en kontaktdel.
Ett flertal SA-200A kan seriekopplas med varandra och bilda en larmzon i systemet. Kan göras till trådlös larmöverföring via inkoppling mot externingång i JA-60N/NB, JA-80/81M/MB, JA-80P/PB eller via trådlösa kodpanelens JA-63F, JA-8XF:s externa larmingång.