Produkter

Manöverpanel

JA-81E
Trådkopplad manöverpanel med grafisk högkvalitets display för information i klartext och bild. För enkelt handhavande och programmering av centralenheten med knappsatsen eller den inbyggda RFID kort/taggläsaren.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
JA-80N
Utomhus panel med RFID beröringsfri kortläsare. Dörröppning eller förbikoppling av larm kan utföras via den inbyggda kort/taggläsaren.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
WJ-80
Interface för att koppla in utomhus kodpanel-kortläsare JA-80H/-N till Centralenhet JA-80K.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

PC-01
Tillträdeskort för JA-80F/E/H/N kortläsare. Upp till 50 kort kan installeras och hantera larmsystemet. Kortet kan även användas tillsammans med 4-ställig kod för högre säkerhet.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
PC-02B
Tillträdestagg för JA-8XF/E/H/N kortläsare. Upp till 50 taggs kan installeras och hantera larmsystemet. Taggen kan även användas tillsammans med 4-ställig kod för högre säkerhet.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
METAL-1
En proxytagg i snygg svart design med metallram och nyckelringsfäste. Passar JA-100, OASiS, EYE-02, AZOR, m fl.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer