Produkter

JA-81E

JA-81E
Artikelnummer: 88030
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-81E är en trådkopplad lättanvänd manöver/kodpanel för Jablotron´s JA-80 system. Läcker design och lättläst information genom grafisk högkvalitets display, led indikering och akustisk signal. JA-81E kommunicerar via kabel (modularkabel-10 met, twistad kabel-100 met) och har inbyggd beröringsfri kort/taggläsare, belyst knappsats med skyddslock.
1 huvudkod och 50 olika användarkoder kan installeras i systemet. Tillträde kan även tillåtas med kort eller tagg och individuellt i kombination med kod. Detta ger kontrollmöjlighet att skilja på 51 olika individers Till & Från-kopplingstid och datum. Användaren informeras i LCD displayen vilken sensor som indikerat larm, sabotageförsök, batterifel etc. JA-81E har internationellt språkval i menyn och texterna kan ändras efter önskemål.
Installerad vid insidan av entrén och med trådlös magnetkontakt, JA-81M/MB, (eller trådinkopplad magnetkontakt till kodpanelens inbyggda kopplingsplint för externkontakt) på entrédörren, ger en bra ingångsvarning från kodpanelens inbyggda summer om larmet är aktiverat. Ställbar tidsfördröjning för avlarmning om larmet är aktiverat kan programmeras i centralenheten.
Maximalt en trådkopplad kodpanel (JA-81E / JA-80E) rekommenderas att installeras i systemet men valfritt antal trådlösa kodpaneler (JA-81F/ JA-80F) och fjärrkontroller (RC-xx) kan anslutas till centralenheten.
Snabbfunktions knappar finns för: Tillkoppling område "A", "B" och "ABC" för aktivering av skalskydd, natttlarm etc. Vidare kan aktivering av centralehetens progtammerbara utgångar PgX/PgY (T. ex trådlös öppning av elektriskt dörrlås och Nöd/Överfallslarm) styras från kodpanelen.
JA-81E har ingång för trådanslutning av extern dörrkontakt samt strömförsörjning till centralenheten.
Den har inbyggd sabotage-sensor och övervakar antal försök att knappa in godkänd kod.


Se även manöverpanel JA-81F,JA-80F,JA-80H, JA-80N tillbehör.