Produkter

Fjärrkontroll

PC-01
Tillträdeskort för JA-80F/E/H/N kortläsare. Upp till 50 kort kan installeras och hantera larmsystemet. Kortet kan även användas tillsammans med 4-ställig kod för högre säkerhet.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
PC-02B
Tillträdestagg för JA-8XF/E/H/N kortläsare. Upp till 50 taggs kan installeras och hantera larmsystemet. Taggen kan även användas tillsammans med 4-ställig kod för högre säkerhet.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
RC-85
Denna modul är avsedd för installation i fordon och sänder då trådlös larmsignal till centralenhet för att förmedla larm från bilen, eller till AC-82/UC-82 relämoduler för att fjärrstyra garageportar/grindar etc, kan aktiveras genom ljust...
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer