Produkter

Tiltdetektor

CA-550 Tiltdetektor
tiltdetektor detekterar rörelse/förrändring på objektet i två axlar (x and y). Ingen mekanisk del används i detektorn och detektering uppnås genom elektronisk accelerationsmätning.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer