Produkter

Gasdetektor

GS-130
Gasläckage detektor, detekterar alla blandningar av luft och brännbara gaser, Natur/Stads Gas, Metan, Propan, Butan, Acetylen, GPL, Väte etc. 230 VAC
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
GS-133
Gasläckage detektor, detekterar alla blandningar av luft och brännbara gaser, Natur/Stads Gas, Metan, Propan, Butan, Acetylen, GPL, Väte etc. 12V DC.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer