Produkter

SD-283ST

SD-283ST
Artikelnummer: 81162
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


SD-283ST 
Detektorn indikerar för brandfara med inbyggd LED-indikering och akustisk signal. Detektorn kan också drivas från en extern 12 V strömskälla från larmsystemets centralenhet och den tillhandahåller LARM och SAB utgångar. Om detektorn används med monterade batterier (3x 1.5 V AA), kan den vid 12 V strömavbrott fungera som en helt fristående detektor.
 
SD-283ST består av två oberoende detektorer – en optisk rördetektor och en värmedetektor. Den optiska rökdetektorn fungerar enligt principen för spritt ljus. Den är mycket känslig för stora dammpartiklar som finns i tjock rök. Den är mindre känslig för små partiklar som genereras vid förbränningen av vätskor som t.ex. alkohol. Det är därför som branddetektorn också har en inbyggd värmedetektor som har en långsammare reaktion men som är mycket bättre på att upptäcka bränder som endast genererar en mindre mängd rök.