Produkter

Reläer

VS116U
Universalrelä - DIN modul som hanterar multi-drivspänning för reläspole: AC/DC 12 - 240 V. Utgångskontakt: 1x växlande (16 A), 250 V AC1/ 24 V DC
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
VS308U
Universalrelä - DIN modul. som hanterar multi-drivspänning för reläspole: AC/DC 12 - 240 V. Utgångskontakt: 3 x växlande (8 A), 250 V AC1/ 24 V DC
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
CRM-91H 12-240V AC/DC
Multifunktionellt tidrelä. - DIN modul, 12V - 240V AC/DC , 230 V AC . Utgångskontakt: 1x växlande (16 A), 250 V
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

CRM-91H
Multifunktionellt tidrelä. - DIN modul AC 230 V. Utgångskontakt: 1x växlande (16 A), 250 V
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer