Produkter

GD-04R

GD-04R
Artikelnummer: 88092
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


GD-04R 
Radio modulkort. Med detta modulkort hanterar GD-04:s ingångar, A-D även kommunikation med trådlösa enheter av JA-80 OASIS serien, som trådlösa fjärrkontroller, termostater och detektorer. T ex kan ett trådlöst minilarmsystem konfigureras. Vidare möjliggörs trådlös kommunikation av utgångsreläerna X och Y som därmed kan sända reläfunktionerna vidare till trådlösa signalmottagare i serien UC-82 och AC-82. Detta innebär t ex att du kan styra reläerna X och Y och signalmottagarna UC/AC-82 lokalt på plats med fjärrkontroll/er och fjärrstyra dem med din mobiltelefon. Radiomodulen möjliggör även temperaturlarm och temperaturstyrning av värmesystem genom trådlösa termostater av serien TP-80/82/83 (igen lokalt med fjärrkontroll eller fjärrstyrning via mobiltelefon).
Exempel på trådlösa funktioner tillsammans med JA-80 komponenter:
•Nöd/Panik larm, Trygghetslarm med( RC-80, RC-87, RC-88, RC-89)
•Rörelselarm inom bevakad yta (detekterad av JA-80P, JA-89, JA-80VX eller JA-85P detektorer)
•Brandlarm (detekterad av JA-80S)
•Glas kross (detekterad av JA-85B)
•Fönster / Dörr öppning (detekterad av JA-81M,JA-83M och JA-82M)
•Gas läckage/larm (detekterad av JA-80G)
•Överskridning av tillåten max/min temperatur nivå(detekterad av TP-82 eller TP-83 termostater). Den aktuella temperaturen i rummet kan efterfrågas med SMS. Upp till fyra olika rum/lokaler kan övervakas, då varje A-D ingångsterminal kan ha en egen termostat inlärd. Denna funktion är användbar för anti-frys funktion samt för hög temperatur/brand i serverrum etc.
•Vilken som helst förrändring av elektriska kontakter ON/OFF(detekterad av JA-81M)