Produkter

GD-04K

GD-04K
Artikelnummer: 88096
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


GD-04K 
är en universell, avancerad GSM uppringare och kontroller av hög kvalitet. Den kan användas både för hem och industri för säkerhet och automatik ändamål.
GD-04K möjliggör ett modernt och pålitligt alternativ för fjärrövervakning och fjärrkontroll av system via en mobiltelefon.
T ex larmbesked från befintlig centralenhet, att bevaka och kommunicera med mobila objekt/fordon eller fast egendom utan befintlig teleledning/abonnemang. Den har 4 st larmingångar/terminaler och 2 st reläutgångar.
Reläutgångarna X och Y kan var för sig direkt hantera el-belastningar på 230V/5A, t ex belysning, värmesystem, pumpar, garagedörrar/grindar etc.
De 4 larmingångarna kan anslutas till utrustning och GD-04 förmedlar då larm genom SMS meddelanden och telefon uppringning. Ingångarna A-D, reagerar genom slutning eller brytning mot en GND terminal. Dessa larmingångar kan kopplas till önskad utrustning, t ex termostat, värmepannas stopsignal, larmsystem, vatten/fuktsensor etc, och omedelbart förmedla eventuella larm från dessa.
 
GD-04 kan användas som:
• Strömbrytare som fjärrstyrs med SMS. Egna SMS texter kan programmeras att styra relä X och Y (ON/OFF) och valfri inkopplad utrustning.
• Timer-strömbrytare som kan fjärraktiveras med mobiltelefon. Tiden för tillslag är ställbar från 1 sekund till 10 timmar. Efter inställd timertid avaktiveras reläet igen.
• Fjärrstyrt relä med gratis “ ring och aktivera“ funktion. Upp till 50 telefonummer kan ges behörighet till varje relä (Xoch Y). Samtalet besvaras inte av GD-04. Den kontrollerar det telefonnummer som ringer och om det har behörighet så aktiverar den reläet och samtalet kopplas därefter ned. Detta blir en gratis teletjänst och kan användas t ex till parkeringsgarage etc.
• Relä med antalsbegränsad “ ring och aktivera“ funktion. Varje behörigt nummer kan ställas till ett begränsat antal aktiveringar. När denna nivå uppnåtts så kopplas numret bort ur behörigheten. Funktionen kan användas till förbetalda servicefunktioner som parkeringsgarage etc.
Ex. En kund kan förbetala för 30 st öppningar av en dörr till ett parkeringsgarage, gym-lokal eller liknande. När kunden ringt in och öppnat dörren 30 gånger så kopplar GD-04 därefter bort kunden automatiskt. Om kunden betalar in ny avgift så kan administratören via SMS till GD-04, aktivera ytterliggare önskat dörröppningar för kunden/telefonumret.
• Larmsändare med SMS rapportering. Aktivering eller deaktivering av 4 st terminal ingångar, A - D sänder SMS larm. Larmrapporterna kan även bekräftas med ett telesamtal med sirenton. Varje ingång kan ha eget valbart textmeddelande och programmeras för upp till 8 st telefonnummer/mottagare.
GD-04:s aktuella status på (in- och utgångar/terminaler) kan förfrågas via en SMS fråga. Vidare kan den programmeras att kontakta administratören/mottagaren automatiskt en gång/dygn för att bekräfta/kontrollera att funktionen är OK.
Programmering av GD-04K sker smidigt via USB och programvaran GD-Link 2.0 eller fjärrmässigt genom SMS meddelanden eller genom Internet via ett enkelt och gratis WEB verktyg. (Fyll i web formuläret och sänd inställningarna automatiskt till GD-04). Som tillval finns även GD-04P USB/PC kabel och programvara (GD Link).
Levereras med nätadapter 230V/12VDC.
2 års garanti.
GD-04K kan användas till larmsäkerhet - trygghetslarm - bevakning - fjärrstyrning - driftlarm för industriändamål eller andra specialområden, t.ex. driftlarm i panncentraler i mindre hyreshus etc.
 
 
Tillvalsmoduler:
GD-04A Back-up batteri, upp till 24 timmar.