Produkter

CA-550 Tiltdetektor

CA-550 Tiltdetektor
Artikelnummer: 88084
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


CA-550 Tiltdetektor tiltdetektor detekterar rörelseförrändring på objektet i två axlar (x and y). Detektering uppnås genom elektronisk accelerationsmätning och ingen mekanisk del används i detektorn.
Den digitala
analysmetod som används i denna detektor ger hög motståndskraft mot falsklarm. När larmet är inkopplat (strömförsörjning är ansluten) sparas detektorns referensposition i minnet varefter detektorns position kontinuerligt kontrolleras, jämförs och uppdateras. Om lutningen av objektet förändras med mer än 1 ° kommer detektorn att utlösa larm.