Produkter
Profi

PROFI är ett enkelt trådlöst larmsystem lämpligt för bostäder samt butiker, kontor, verkstäder, etc. Det kan rapportera larm för inbrott, brand, gas, översvämning, frost, högtemperatur, hälsoproblem, hot, överfall och andra möjliga risker.
PROFI är utformat som ett trådlöst system för smidig installation. Man kan även ansluta traditionella trådbundna detektorer så det är möjligt att ha ett helt trådlöst eller trådbundet system eller en kombination av båda. Systemet erbjuder även hemautomation, t ex. fjärrstyrning av apparater, värmesystemet, samt styra funktioner och apparater med detektorer eller fjärrkontroller etc.
PROFI levereras i ett förkonfigurerade startkit som enkelt utökas och anpassas efter behov. PROFI är ett välbeprövat larmsystem som är känd och omtyckt för sin enkla funktion och driftsäkerhet. PROFI finns med TELE eller GSM larmsändare.