Produkter

Temp.detektor

ML-1
Termostat för temperatur/driftlarm, ger larm vid inställd lägsta eller högsta temperatur. Ställbar mellan +6 - +30 gr.C
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
TM-201A
Den multifunktionella elektroniska termometern TM-201A kan användas i alla installationer där ett eller två temperaturvärden skall mätas med en efterföljande relä aktivering (AV/PÅ). Termometern är utrustad med varningsindikering (en optisk ...
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer