Produkter

RC-86W

RC-86W
Artikelnummer: 88081
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


BAT-6
Antal batterier som behövs: 1 st

RC-86W kan hantera larmsystemet eller andra enheter. Knapparnas funktioner är programmerbara för olika ändamål. I larmsystemet kan t ex vänstra knapparet styra område "ABC" -av & -på, medan det högra knapparet kan styra varsit område "A" och "B" -på. Levereras med två kapslingar för valbart 2 eller 4 knappar. Nöd/överfallslarm utlöses enkelt och säkert genom att trycka in ena knapparet samtidigt.
RC-80 kan även användas för att styra kamera EYE-02, relämodulerna UC-82/AC-82 samt JA-80L innesirenen och billarmet CA-18XX.
Med dubbla inbyggda frekvenser 868/433MHZ kan denna RC-86 programmeras och användas till Jablotrons båda system, JA-80 och JA-60. samt för aktivering av dess respektive signalmottagare/relämoduler UC-82 och AC-82 (UC-216/-222) och innesiren JA-80L (UC-260/-261).
Hanterar även GSM kamera EYE-02 samt Jablotrons fordonslarm. Inbyggt knapplås.

Färg: Vit