Produkter

GBT-212

GBT-212
Artikelnummer: 86019
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


BAT-9VDC
Antal batterier som behövs: 1 st

GBT-212 

underlättar test av akustiska glaskrossdetektor av Jablotrons fabrikat. Den känner av tryckförändringar orsakade av buktande glasrutor och genererar ett imiterat ljud från krossat glas. Testaren kan aktiveras genom att man bultar på glasrutan som skall skyddas alternativt väggskivan intill fönstret. Det är även möjligt att utlösa ljudet manuellt från den inbyggda testknappen.

Oumbärligt verktyg för installatören som vill testa sin installation innan drifttagning samt vid årliga servicekontroller av en larmanläggning.