Produkter
GSM - Automation
Med GSM automation kan du enkelt fjärrkontrollera och fjärrstyra enheter av ett visst intresse. Det kan vara ett rörligt objekt, t ex ett fordon eller ett fast objekt som en byggnad eller maskindel som du vill ha full kontroll över.

Med hjälp av en GSM automationsenhet kan du erhålla larm- och statusbesked via SMS meddelanden eller uppringning via GSM nätet. Vidare kan du bekvämt fjärrstyra funktioner som du önskar. T ex:

· Kontrollera att värmesystemet håller temperaturen i din vinterstuga. Larm vid lågtemperatur.
· Fjärreglera värmesystemet i ditt hus eller fritidshus, komfort- och ekonomitemperatur.
· Driftlarm från pumpar, värmepannor etc. Återstarta med ett SMS.
· Öppna parkeringsgaraget eller vägbommen/grinden med ett kostnadsfritt samtal eller mot betalning.
· Konvertera ditt befintliga larmsystem till GSM larmöverföring.