Produkter

GD-02-DIN

GD-02-DIN
Artikelnummer: 88097
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


GD-02-DIN möjliggör fjärrstyrning av olika enheter (med hjälp av ett SMS-kommando eller uppringning) och samtidigt kan den rapportera status till upp till 10 behöriga telefonnummer. Den erbjuder 2 utgångar (en 230V/16A strömutgång och en 24V/100mA signalutgång) och 2 ingångar som svarar till en GND-anslutning. En av dessa ingångar tillhandahåller också en impulsräknarfunktion (den kan t.ex. anslutas till en elmätare, vattenmätare, gasmätare o.s.v.). Resultatet av impulsräkningen kan sändas med ett SMS-meddelande.

Efter anslutningen av en GD-02T extern termometer kan den aktuella temperaturen mätas, överskridande av dess gränsvärden kan rapporteras och GD-02-DIN kan också användas som en termostat för styrning av effektuttag. Kommunikatorn är utrustad med reservdrift (upp till 3 timmar).
Funktionerna kan ställas in med hjälp av GD-Links mjukvara.
Impulsernas status kan kontrolleras med hjälp av SMS. Enheten har även en ingång för anslutning av en GD-02T termometer som stöder temperaturövervakning och termostatfunktioner, inkl. inställning av behagliga och ekonomiska temperaturer. GD-02-DIN innehåller reservbatterier som upprätthåller dess funktion även vid strömavbrott. Produkten är konstruerad för installation på DIN-skena. Funktionerna kan ställas in genom att använda GD-Link 2.1.0 mjukvara och högre (USB-kabeln för anslutning av dator medföljer).

Strömförsörjning ~ 230 V / 50 Hz, anordning av skyddsklass II.
Intern strömförbrukning 0.5 W / max. 1.2 W
Fungerande frekvensband (GSM/GPRS) 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
Maximal belastningskapacitet för REL1 strömkontakter  250 V AC / 16 A
Maximal belastningskapacitet för REL2 signalutgång  24 V DC / 100 mA
Pulsperioden i impulsläge justerbar från 1s till 24 tim med ett inkrement på 1s
IN1, IN2 ingångar aktiverade av GND-anslutningen, maximal spänning 24
TH ingång för en GD-02T temperatursensor  max. anslutningslängd 3 m, maximal intervall -30 °C till 125 °C
Extra strömförsörjningsutgång +5V  5 V DC / max. 100 mA, inte stödd
Typisk backuptid                 3 timmar
Intervall för driftstemperatur  -20 till +50 °C
Kapslingsklass IP20
Mått (utan antenn)  90 x 36 x 58 mm, 2 DIN moduler 
I överensstämmelse med  EN 60950-1, EN 55022,
ETSI EN 61000-6-3, EN 301 511,
ETSI EN 301 489-7, EN 50130-4