Produkter

ÅF-karta policy

Konsumenter som är intresserade av Jablotronprodukter och söker kontakt via vår ÅF karta, förväntar sig att de återförsäljare som presenteras där är representanter för Jablotron. Därför är det viktigt att ni på er webbsida tydligt informerar dem om att ni är återförsäljare och arbetar med Jablotrons produkter. Informationen skall vara uppdaterad med relevant text- och bildinformation.  Detta kan bestå av Jablotrons logotype och gärna även bilder och texter på utvalda produkter.
Till er hjälp så har ni fri tillgång till bilder och texter för ändamålet, från vår webbsida.
Om ni även lägger upp vår logotype, GB Trading Security, som er leverantör med länk till vår webbsida, så har vi en korslänkning mellan oss vilket ger bättre position för båda parter på sökmotorer.
Tillgång till bilder från vår hemsida är fritt så länge ni samarbetar och köper era produkter från oss.