Produkter
GB ACADEMY

Produktutbildningar för ÅF.

Larmsystem JA100.
Klicka här

LV-82Y PRO-Tect system

2013/04/09 LV-82Y PRO-Tect system Professionellt trådlöst portabelt GSM larm inbyggt i kraftig oöm plywoodväska. Larmsystemet är konstruerat för snabb och enkel montering och handhavande. Larmväskan kan med fördel användas som smidig lösning för jourlarm för larmföretag om plötsligt behov uppstår hos kunder, t ex  fel i bef larmsystem eller annat akut tillfälligt behov. Då larmet är portabelt och snabbt att montera så passar larmväskan för företag som arbetar vid byggarbetsplatser, verktygs/maskinbodar etc, där tillfälliga och säkra larmlösningar krävs. Om väskan utrustas med tillbehör kan den specialanpassas för behovet, t ex brandindikeringslarm med tillbehör LV-80S branddetektor

Besök: 1363
arkiv