Produkter
GB ACADEMY

Produktutbildningar för ÅF.

Larmsystem JA100.
Klicka här

JA-110E

2017/09/13 JA-110E Består av en LCD-display, knappsats och en RFID-läsare.
Den har 4 funktionsknappar för styrning av olika larmområden, PG-utgångar och/eller andra funktioner. Funktionsknapparna fungerar även som statusindikatorer. 

-        Kommunicerar och strömförsörjs via systemets busskabel.
-        Är utrustad med en terminalingång för anslutning av en extern magnetdetektor.
-        Manöverpanelen är adresserbar och upptar en position i centralenheten.
-        En användarvänlig meny möjliggör en bekväm kontroll, hantering av användare och detektorer och översyn av i händelsehistoriken.

Tekniska specifikationer:
Strömförsörjning 9 - 15 V, från centralenhetens buss
Stand-by äge (vilolägets) förbrukning: 30 mA
Aktuell förbrukning för kabelvalet: 110 mA
Anslutningstyp Data-BUSS - inte delad
RFID-frekvens 125 kHz
Mått 120 x 130 x 30 mm
Vikt 217 g
Driftstemperaturintervall -10 till +40 °C
Genomsnittlig driftsluftfuktighet 75 % RH
Miljö II. inomhus, allmänt i enlighet med EN 50131-1
Klassificering Grade 2 (om inställd i F-Link) i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3
Den uppfyller även kraven i ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489
Driftsvillkor ČTÚ nr. VO-R/10 (ERC REC 70-03)

Besök: 611
arkiv